aktualności    |   Helios - pomoc społeczna    |   Amazis - świadczenia rodzinne    |   Cheops - dodatki mieszkaniowe i energetyczne    |   Tales - pomoc materialna dla uczniów    |   Nemezis - fundusza alimentacyjny    |   Selene - wspieranie rodziny    |   Izyda - świadczenia wychowawcze    |   Kalipso - wywiady środowiskowe    |   dystrybutorzy    |    
   
 
   
 
 


2017-03-27

KALIPSO - WYWIADY ŚRODOWISKOWE

Uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej zakończyliśmy testy wewnętrzne modułu Kalipso i aktualnie rozpoczynamy testy w wybranych jednostkach na terenie całego kraju. Zgodnie z harmonogramem prac nasza firma planuje po 18 kwietnia 2017 rozpocząć wdrażanie modułu Kalipso - wywiady środowiskowe u wszystkich, zainteresowanych użytkowników systemu Helios - pomoc społeczna. W związku z tym, przygotowaliœmy dla Państwa ofertę szkoleń online. Planowane szkolenie będzie obejmowało prezentację nowego systemu Kalipso przez naszego pracownika (ok. 1h) oraz możliwość udziału w czacie bezpośrednio po szkoleniu (ok.30 min) celem uzyskania odpowiedzi na pytania, jakie nasuną się Państwu bezpośrednio w trakcie prezentacji. Ze względu na fakt, iż planujemy małe grupy uczestników poszczególnych sesji (max. do 5 jednostek) będziecie mieli Państwo możliwość w swobodny sposób zadać pytania i uzyskać na nie szybką odpowiedź. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowanymi dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt z naszą firmą na adres admin@ops.strefa.pl

2017-03-24

KALIPSO - WYWIADY ŚRODOWISKOWE

Szanowni Państwo - w związku z planowanym na najbliższe tygodnie wdrożeniem naszej autorskiej aplikacji KALIPSO do przeprowadzania wywiadów elektronicznych, informujemy iż do instalacji oprogramowania na terminalu mobilnym będą Państwo potrzebowali hasło 'root' do w/w terminala. Z informacji, które posiadamy, wynika iż po takie hasło należy zgłosić się do Urzędu Wojewódzkiego.

2017-03-14

IZYDA

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.04d programu Izyda zawierającą zmiany opisane TUTAJ.2017-02-07

CHEOPS - ZMIANA WYSOKOŚCI NAJNIŻSZEJ EMERYTURY

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 1 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw kwota minimalnej emerytury od 1 marca 2017 roku wynosi 1000 zł brutto miesięcznie. W programie Cheops06 kwotę najniższej emerytury ustala się w oknie Parametrów.2017-02-07

HELIOS - SPRAWOZDANIE WAW

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z komunikatem, jaki otrzymaliśmy z MRPIPS, w dniu 7 lutego 2017r (wtorek) około godziny 9.00 zostanie opublikowane sprawozdanie jednorazowe dotyczące elektronicznych, rodzinnych wywiadów środowiskowych. Sprawozdanie WAW (z wartości automatycznie wyliczanych) wykonuje się i przesyła do Emp@tii automatycznie, jednakże bardzo istotne jest, aby na stanowisku, z którego będziecie Państwo przesyłać sprawozdanie wszystko było poprawnie skonfigurowane. W tym miejscu przekazujemy Państwu INSTRUKCJĘ DLA SPRAWOZDAŃ WAW, która powinna ułatwić Państwu przygotowanie programu do generowania sprawozdań jednorazowych WAW. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z jej treścią. Jednocześnie doradzamy ustawienie godziny pobrania zestawów WAW na 10.00 (MRPIPS planuje opublikowanie sprawozdania ok. godziny 9.00).WAŻNE!

Po instalacji najowszej wersji programu IZYDA tj. wersji oznaczonej numerem 1.04b w oknie Zestawienia - > Sprawozdawczoœć będzie możliwoœć wykonania i zapisania do pliku XML sprawozdania resortowego. Ponieważ sprawozanie zapisywane w formacie *.xml musi zawierać podpis, aby była możliwoœć zapisania pliku, należy uruchomić program przy pomocy konta użytkownika. Jeżeli program będzie uruchamiany z poziomu konta Administratora nie będzie możliwoœci zapisu sprawozdania. Ponadto proszę zwrócić uwagę na uzupełnienie danych jednostki w zakładce Dane - > Dane Instytucji. Istotne jest, aby wypełnione zostały Kody NTS oraz lokalizacji Państwa jednostki oraz kody odbiorcy sprawozdania tj. kody Urzędu Wojewódzkiego. We wspomnianym oknie w górnej jego częœci należy, również uzupełnić dane odbiorcy sprawozdana, wybierając z poziomu okna 'Instytucje' - Urząd Wojewódzki. Uzupełnienie danych będzie szczególnie istotne dla jednostek, w których Izyda pracuje na oddzielnej bazie danych (SW osobna baza, SR osobna baza). W wypadku pracy na wspólnej bazie - dane będą w większości przypadków już uzupełnione. W wypadku wystąpienia u Państwa problemu ze sprawozdaniem polegającym na wykazaniu w nim tylko wartości zerowych, proszę w pierwszej kolejności zweryfikować statusy list wypłat. Aby dane zostały wykazane w sprawozdaniu - listy wypłat muszą mieć status oznaczony jako - 'wypłacone'. Pozycje listy wypłat natomiast muszą mieć status - 'zrealizowana'.
2017-01-23

AMAZIS, NEMEZIS, IZYDA

Szanowni Państwo.

W związku z przekazaną przez Ministerstwo informacją dotyczącą usługi E-Podatki, prosimy o modyfikację pliku konfiguracyjnego empBrk.ini. W związku z tym, że dotychczasową wersją usługi (oznaczona jako v3) zostanie wyłączona z dniem 14 luty 2017r. zmiana pliku konfiguracyjnego musi zostać wykonana do tego dnia. Jeżeli plik konfiguracyjny nie zostanie zmieniony, będą Państwo mieli trudności z pozyskaniem danych z wymienionego systemu. Nowa wersja E-Podtaki (oznaczona jako v4) będzie umożliwiała pozyskiwanie informacji m.in. o dochodach zagranicznych.

W związku z powyższym proszę o weryfikację i poprawę adresu w pliku konfiguracyjnym empBrk.ini. Plik znajduje się w na dysku, w katalogu gdzie zainstalowali Państwo program Empatia. Aktualny adres usługi:

URL=https://ws.mpips.gov.pl/pi/mf/v4/ZapytEPODATKI

Jednoczeœnie przypominamy, że aktualny plik konfiguracyjny - empBRK.txt (wzorcowy) znajduje się na naszej stronie internetowej empBRK.txt. W pliku wzorocowym znajdują się wszystkie aktualne adresy usług.2017-01-19

IZYDA

W związku z opublikowaniem w Centralnej Aplikacji Statystycznej, w obszarze Świadczenia rodzinne, formularza sprawozdania jednorazowego o symbolu 500+.IIpółrocze.2016 dotyczącego wybranych danych o realizacji w II połowie 2016 r. Programu Rodzina 500 plus oraz koniecznością przekazania przez gminy w/w sprawozdania do dnia 27 stycznia 2017r uprzejmie informujemy, iż jesteśmy w trakcie przygotowania dla Państwa zestawienia naliczającego wszystkie niezbędne do uzupełnienia sprawozdania dane. Aktualizację zawierającą stosowne zestawienie udostępnimy na początku przyszłego tygodnia.

2017-01-16

HELIOS

Udostępniliśmy Państwu wersję 4.07b programu Helios zawierającą zmiany opisane TUTAJ.


2017-01-16

EMP@TIA

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.10a pakietu programów obsługujących współpracę z platformą Emp@tia (7,78 MB).

2017-01-07

INFORMACJA WS FAKTUR ZA STYCZEŃ 2017

Szanowni Państwo.

W związku z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015r oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 paŸdziernika 2015r, który uznał, że gminne zakłady budżetowe nie mogą być uznane za odrębnego od gminy podatnika VAT - od dnia 1 stycznia 2017r podmiotem stosunków cywilnoprawnych, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz świadczeniem usług, jest Gmina.

W związku z powyższym, ponieważ większość użytkowników, przesłała zamówienia na licencje 2017 uzupełnione niepoprawnymi, na chwilę obecną, danymi dotyczącymi Nabywcy i Odbiorcy faktury nasz Dział Księgowy wstrzymuje wystawianie faktur VAT z datą styczeń 2017 do dnia 16 stycznia 2017r po to, aby użytkownicy, którzy do tej pory nie przesłali informacji z prośbą o zmianę danych Nabywcy i Odbiorcy na fakturze mieli możliwość, taką prośbę przesłać drogą elektroniczną, lub faksem na numer 33/ 853 04 06.2017-01-07

AMAZIS

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.11 programu Amazis zawierającą zmiany opisane TUTAJ.


2016-12-19

KALIPSO - WYWIADY ŚRODOWISKOWE NA TERMINAL MOBILNY

Szanowni Państwo. W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, iż jesteśmy już w trakcie testów wewnętrznych nowego modułu Kalipso - wywiady środowiskowe, który będzie alterntywą dla udostępnionego na terminalach mobilnych (przez MRPIPS) oprogramowania. Wszystkie bieżące informacje dotyczące nowego modułu znajdziecie Państwo na uruchomionej już stronie KALIPSO - WYWIADY ŚRODOWISKOWE
2016-12-19

PRZERWA W PRACY DOK

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 grudnia 2016r (piątek) Dział Obsługi Klienta będzie nieczynny. W sprawach pilnych prosimy o kontakt na adres admin@ops.strefa.pl. Za utrudnienia przepraszamy.2016-12-19

NEMEZIS

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.06a programu Nemezis zawierającą zmiany opisane TUTAJ.
UWAGA! Po dokonaniu aktualizacji program NEMEZIS będzie - do 31 stycznia 2017 r - uruchamiał się jako wersja demonstracyjna i oczekiwał na wprowadzenie kodu aktywacji na rok 2017. Uprawniające do pobrania kodu aktywacji na rok 2017 jest przesłanie do INFO-R Sp.J. uzupełnionego danymi druku zamówienia dostępnego pod ikoną ZAMÓWIENIE LICENCJI. Uprzejmie prosimy o uważne i przemyślane wypełnianie druku zamówienia - zwłaszcza części dotyczącej miesiąca wystawienia faktury (grudzień 2016 czy styczeń 2017). Faktury VAT z datą grudniową 2016 będą wystawiane dla zamówień przesłanych do nas do 16 grudnia 2015 (piątek) do godziny 15.00. Po tym terminie wszystkie zamówienia (bez względu na określenie daty faktury na druku) będą realizowane z datą styczniową 2017.2016-12-19

HELIOS

Udostępniliśmy Państwu wersję 4.07a programu Helios zawierającą zmiany opisane TUTAJ.


2016-12-19

EMP@TIA

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.10 pakietu programów obsługujących współpracę z platformą Emp@tia (7,78 MB).

2016-11-18

ZAMÓWIENIA I AKTYWACJA NA ROK 2017

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż w najnowszych wersjach naszych systemów Amazis, Nemezis, Izyda, Cheops, Tales i Selena wprowadziliśmy możliwość przesłania zamówienia licencji na rok 2017 w formie elektronicznej (bezpośrednio spod programu) korzystając z ikony WYSLIJ ONLINE widocznej w oknie zamówienia (menu Pomoc - Zamówienie licencji).

Dodatkowo, we wszystkich w/w systemach wprowadziliśmy funkcję aktywacji programu online na rok 2017. Po przesłaniu zamówienia w formie elektronicznej (lub tradycyjnie) użytkownik będzie miał możliwość dokonać aktywacji programu online korzystając z ikony AKTYWACJA (menu System - Rejestracja). Po wybraniu ikony AKTYWACJA program zostanie aktywowany na rok 2017, jeżeli Państwa zamówienie zostało już przetworzone przez system zamówień naszej firmy - w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze przetworzone pojawi się stosowny komunikat i należy ponowić próbę aktywacji programu za jakiś czas (zamówienia będą przetwarzane do 24h).2016-11-18

IZYDA

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.03a programu Izyda zawierającą zmiany opisane TUTAJ.
UWAGA! Po dokonaniu aktualizacji program IZYDA będzie - do 31 stycznia 2017 r - uruchamiał się jako wersja demonstracyjna i oczekiwał na wprowadzenie kodu aktywacji na rok 2017. Uprawniające do pobrania kodu aktywacji na rok 2017 jest przesłanie do INFO-R Sp.J. uzupełnionego danymi druku zamówienia dostępnego pod ikoną ZAMÓWIENIE LICENCJI. Uprzejmie prosimy o uważne i przemyślane wypełnianie druku zamówienia - zwłaszcza części dotyczącej miesiąca wystawienia faktury (grudzień 2016 czy styczeń 2017). Faktury VAT z datą grudniową 2016 będą wystawiane dla zamówień przesłanych do nas do 16 grudnia 2015 (piątek) do godziny 15.00. Po tym terminie wszystkie zamówienia (bez względu na określenie daty faktury na druku) będą realizowane z datą styczniową 2017.2016-11-17

NEMEZIS

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.06 programu Nemezis zawierającą zmiany opisane TUTAJ.
UWAGA! Po dokonaniu aktualizacji program NEMEZIS będzie - do 31 stycznia 2017 r - uruchamiał się jako wersja demonstracyjna i oczekiwał na wprowadzenie kodu aktywacji na rok 2017. Uprawniające do pobrania kodu aktywacji na rok 2017 jest przesłanie do INFO-R Sp.J. uzupełnionego danymi druku zamówienia dostępnego pod ikoną ZAMÓWIENIE LICENCJI. Uprzejmie prosimy o uważne i przemyślane wypełnianie druku zamówienia - zwłaszcza części dotyczącej miesiąca wystawienia faktury (grudzień 2016 czy styczeń 2017). Faktury VAT z datą grudniową 2016 będą wystawiane dla zamówień przesłanych do nas do 16 grudnia 2015 (piątek) do godziny 15.00. Po tym terminie wszystkie zamówienia (bez względu na określenie daty faktury na druku) będą realizowane z datą styczniową 2017.2016-11-17

AMAZIS

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.10 programu Amazis zawierającą zmiany opisane TUTAJ.
UWAGA! Po dokonaniu aktualizacji program AMAZIS będzie - do 31 stycznia 2017 r - uruchamiał się jako wersja demonstracyjna i oczekiwał na wprowadzenie kodu aktywacji na rok 2017. Uprawniające do pobrania kodu aktywacji na rok 2017 jest przesłanie do INFO-R Sp.J. uzupełnionego danymi druku zamówienia dostępnego pod ikoną ZAMÓWIENIE LICENCJI. Uprzejmie prosimy o uważne i przemyślane wypełnianie druku zamówienia - zwłaszcza części dotyczącej miesiąca wystawienia faktury (grudzień 2016 czy styczeń 2017). Faktury VAT z datą grudniową 2016 będą wystawiane dla zamówień przesłanych do nas do 16 grudnia 2015 (piątek) do godziny 15.00. Po tym terminie wszystkie zamówienia (bez względu na określenie daty faktury na druku) będą realizowane z datą styczniową 2017.2016-11-17

TALES

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.37 programu TALES zawierającą zmiany opisane TUTAJ.
UWAGA! Po dokonaniu aktualizacji program TALES będzie - do 31 stycznia 2017 r - uruchamiał się jako wersja demonstracyjna i oczekiwał na wprowadzenie kodu aktywacji na rok 2017. Uprawniające do pobrania kodu aktywacji na rok 2017 jest przesłanie do INFO-R Sp.J. uzupełnionego danymi druku zamówienia dostępnego pod ikoną ZAMÓWIENIE LICENCJI. Uprzejmie prosimy o uważne i przemyślane wypełnianie druku zamówienia - zwłaszcza części dotyczącej miesiąca wystawienia faktury (grudzień 2016 czy styczeń 2017). Faktury VAT z datą grudniową 2016 będą wystawiane dla zamówień przesłanych do nas do 16 grudnia 2015 (piątek) do godziny 15.00. Po tym terminie wszystkie zamówienia (bez względu na określenie daty faktury na druku) będą realizowane z datą styczniową 2017.2016-11-17

CHEOPS

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 6.14 programu Cheops zawierającą zmiany opisane TUTAJ.
UWAGA! Po dokonaniu aktualizacji program CHEOPS będzie - do 31 stycznia 2017 r - uruchamiał się jako wersja demonstracyjna i oczekiwał na wprowadzenie kodu aktywacji na rok 2017. Uprawniające do pobrania kodu aktywacji na rok 2017 jest przesłanie do INFO-R Sp.J. uzupełnionego danymi druku zamówienia dostępnego pod ikoną ZAMÓWIENIE LICENCJI. Uprzejmie prosimy o uważne i przemyślane wypełnianie druku zamówienia - zwłaszcza części dotyczącej miesiąca wystawienia faktury (grudzień 2016 czy styczeń 2017). Faktury VAT z datą grudniową 2016 będą wystawiane dla zamówień przesłanych do nas do 16 grudnia 2015 (piątek) do godziny 15.00. Po tym terminie wszystkie zamówienia (bez względu na określenie daty faktury na druku) będą realizowane z datą styczniową 2017.2016-11-17

SELENE

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.07 programu Selene zawierającą zmiany opisane TUTAJ.
UWAGA! Po dokonaniu aktualizacji program SELENE będzie - do 31 stycznia 2017 r - uruchamiał się jako wersja demonstracyjna i oczekiwał na wprowadzenie kodu aktywacji na rok 2017. Uprawniające do pobrania kodu aktywacji na rok 2017 jest przesłanie do INFO-R Sp.J. uzupełnionego danymi druku zamówienia dostępnego pod ikoną ZAMÓWIENIE LICENCJI. Uprzejmie prosimy o uważne i przemyślane wypełnianie druku zamówienia - zwłaszcza części dotyczącej miesiąca wystawienia faktury (grudzień 2016 czy styczeń 2017). Faktury VAT z datą grudniową 2016 będą wystawiane dla zamówień przesłanych do nas do 16 grudnia 2015 (piątek) do godziny 15.00. Po tym terminie wszystkie zamówienia (bez względu na określenie daty faktury na druku) będą realizowane z datą styczniową 2017.2016-11-17

HELIOS

Udostępniliśmy Państwu wersję 4.06 programu Helios zawierającą zmiany opisane TUTAJ.


2016-11-17

EMP@TIA

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.09 pakietu programów obsługujących współpracę z platformą Emp@tia (7,78 MB).

2016-11-16

WALORYZACJA KWOTY ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017

Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017 wynosi 1406,00 zł.

Uprzejmie informujemy, iż w programie Amazis - świadczenia rodzinne należy dokonać zmiany parametru "Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego" (menu Słownik - Parametry - Parametry systemu - Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego) i z datą 2017-01-01 ustawić kwotę 1406 zł.


2016-10-28

HELIOS - MODUŁ MSD+ DO OBSŁUGI TERMINALI MOBILNYCH

W związku z licznymi zapytaniami z Państwa strony uprzejmie informujemy, iż nasza firma rozpoczęła procedurę przygotowania, dla jednostek pracujących na systemie Helios - pomoc społeczna, autorskiego modułu obsługującego wywiady środowiskowe na Terminalu Mobilnym (TM), będącego alternatywą dla oprogramowania aktualnie funkcjonującego na terminalach (dostarczonego przez MRPIPS). Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, iż przeprowadzanie wywiadów w formie elektronicznej ma charakter dobrowolny, a nie obligatoryjny i do czasu udostępnienia Państwu przygotowanego przez naszą firmę oprogramowania, możecie Państwo nadal przeprowadzać wywiady w formie papierowej, lub elektronicznie, korzystając z dotychczasowego rozwiązania, jakie wraz z terminalami przekazało Państwu MRPIPS. Nowy moduł zostanie Państwu udostępniony niezwłocznie po zakończeniu przez INFO-R procedury przygotowania oprogramowania oraz zakończeniu testów wewnętrznych.

2016-10-28

PRZERWA W PRACY DOK

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 października 2016r (poniedziałek) Dział Obsługi Klienta będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

2016-10-04

HELIOS SŁOWNIKI NR 63

Uprzejmie informujemy, iż MRPiPS udostępniło nową wersję słowników centralnych - nr 63. W celu pobrania pliku słowników centralnych należy kliknąć w link SŁOWNIKI NR 63 prawym klawiszem myszy, wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..." i wskazać miejsce na dysku, gdzie chcemy zapisać słowniki nr 63 - w innym przypadku przeglądarka internetowa będzie próbowała plik słowników centralnych wyświetlić zamiast zapisać. Po zapisaniu pliku ze słownikami nr 63 importujemy je do programu HELIOS poprzez menu SŁOWNIKI -> IMPORT i wskazujemy zapisany wcześniej plik.

Szanowni Państwo uprzejmie prosimy, aby przed każdym zakończeniem kwartału (przed przygotowaniem sprawozdań i zbiorów centralnych) dokładnie sprawdzać aktualną wersję programu, jaka dostępna jest na naszej stronie i w przypadku posiadania starszej wersji programu Helios koniecznie dokonać aktualizacji aplikacji.

2016-09-27

AMAZIS, NEMEZIS, IZYDA

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł.2016-09-22

NEMEZIS

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.05a programu Nemezis zawierającą zmiany opisane TUTAJ.


2016-09-19

HELIOS

Udostępniliśmy Państwu wersję 4.05 programu Helios zawierającą zmiany opisane TUTAJ.


2016-09-06

AMAZIS

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.09 programu Amazis zawierającą zmiany opisane TUTAJ.


2016-08-31

IZYDA

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.02 programu Izyda zawierającą zmiany opisane TUTAJ.


2016-07-05

EMP@TIA

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.08a pakietu programów obsługujących współpracę z platformą Emp@tia (7,78 MB).

2016-05-27

PRZERWA W PRACY DOK

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 maja 2016r. (piątek) Dział Obsługi Klienta będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

2016-04-28

CHEOPS

W związku z opublikowaniem w Monitorze Polskim Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. uprzejmie informujemy, iż:

wysokość dodatku energetycznego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,29 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,68 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,81 zł/miesiąc.

W celu wprowadzenia nowych stawek dodatku do programu Cheops - dodatki mieszkaniowe i energetyczne należy, po zalogowaniu się, jako Administrator do systemu, wybrać opcję Słownik - Parametry a następnie na zakładce "Inne" (po wybraniu ikony "Edycja") wybrać ikonę "Parametry obliczenia dodatku energetycznego". W tym miejscu korzystając z ikony "Nowy", należy wprowadzić nowe stawki dodatku.

2016-04-28

INFORMACJA O ZMIANACH W DZIALE OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż w naszym DOK od kilku dni przeprowadzamy gruntowną modernizację mającą na celu zwiększenie jakości obsługi klienta.

W chwili obecnej będą do Państwa dyspozycji trzy numery telefonów na DOK:
33/ 479-93-29
33/ 479-93-89
33/ 853-06-85

oraz osobny numer faxu:
33/ 853-04-06

Prace mogą potrwać jeszcze do końca tego tygodnia. Oczywiście istnieją również alternatywne środki komunikacji z nami, chociażby poprzez adres e-mail: admin@ops.strefa.pl lub GG 1307874. Zapraszamy do korzystania również z tych kanałów komunikacji.

2016-04-27

PRZERWA W PRACY DOK

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja 2016r. (poniedziałek) Dział Obsługi Klienta będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

2016-03-24

PRZERWA W PRACY DOK

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 marca 2016r. (piątek) Dział Obsługi Klienta będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

2016-03-23

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

2016-02-29

IZYDA

Udostępniliśmy Państwu wersję 1.00 programu Izyda - świadczenia wychowacze.


2016-02-24

PROGRAM DO OBSŁUGI "500+"

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż nasza firma zakończyła testy wewnętrzne oprogramowania umożliwiającego realizację programu 500+.


Program zostanie udostępniony użytkownikom w dniu 29 lutego 2016 (poniedziałek).

W związku z licznymi zapytaniami z Państwa strony uprzejmie informujemy, iż program do obsługi 500+ "Izyda - świadczenia wychowawcze" będzie pracował na wspólnej bazie z "Amazis - świadczenia rodzinne", lub na osobnej bazie, jeżeli taką decyzję podejmie użytkownik. Program "Izyda" będzie posiadał osobną licencję w wysokości 699 zł brutto/rok + 59,78 zł brutto za każde stanowisko (jednorazowo, podczas pierwszego zakupu programu).

Druk zamówienia na program "Izyda - świadczenia wychowawcze" można pobrać: TUTAJ

Uzupełnione danymi zamówienie wystarczy przesłać do nas faksem na numer 033/ 853-04-06

2016-02-11

PROGRAM IZYDA (500+) cena

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż nasza firma jest w trakcie przygotowywania oprogramowania umożliwiającego realizację programu 500+. Program zostanie udostępniony użytkownikom po zakończeniu testów wewnętrznych oprogramowania. W związku z licznymi zapytaniami z Państwa strony uprzejmie informujemy, iż program do obsługi 500+ będzie posiadał osobną licencję w wysokości 699 zł brutto/rok + 59,78 zł brutto za każde stanowisko (jednorazowo, podczas pierwszego zakupu programu).

2016-02-10

HELIOS

Udostępniliśmy Państwu wersję 4.03 programu Helios zawierającą zmiany opisane TUTAJ. Dla użytkowników, którzy przeszli już na wersję 2.0 FireBird udostępniliśmy wersję 4.03 na FB 2.0.


2016-01-28

HELIOS sprawozdanie PRZEMOC

Sprawozdanie PRZEMOC w wersji 1.2b nie jest zgodne ze wzorem sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020. Od 2014 r. sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu wypełniane jest wyłącznie w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), również bezpośrednio przez instytucje udzielające wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, jak ośrodki wsparcia czy ośrodki interwencji kryzysowej, a sprawozdanie PRZEMOC w. 1.2b w Helios - pomoc społeczna może służyć jedynie, jako pomoc przy wypełnianiu sprawozdania w CAS.

2016-01-12

ZAMKNIĘCIE LINI TELEFONICZNEJ 33/853-06-85

Szanowni Państwo, w związku z faktem, iż większość użytkowników pobrała już kody aktywacyjne na rok 2016, z dniem 15 stycznia 2016r zamykamy specjalną linię telefoniczną 33/853-06-85. Od 15 stycznia 2016r kody będzie można pobrać drogą mailową wysyłając zapytanie na adres admin@ops.strefa.pl, lub telefonicznie na naszych stałych numerech telefonów 33/ 479-93-29 oraz 33/ 479-93-89.

2016-01-11

ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE

Szanowni Państwo, w związku z otrzymaną z Ministerstwa korespondencją dotyczącą Odsetek ustawowych za opóźnienie, należy w programach amazis02 oraz nemezis dokonać zmiany stawki odsetek - z dotychczas obowiązującej stawki 8% na 7%. Aby dokonać zmiany należy uruchomić program na koncie Administratora i wejść w zakładkę Słownik - > Parametry. Następnie proszę wybrać przycisk Parametry Systemu i odnaleźć pozycję "Odsetki Ustawowe" ( w wypadku amazis02 ) oraz "Wysokość odsetek ustawowych w stosunku rocznym" ( w wypadku nemezis ). Przyciskiem białej kartki proszę z datą 01.01.2016 dodać nową wartość odsetek. Zgodnie z informacją z Ministerstwa obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie czeka na ogłoszenie w Monitorze Polskim. Podstawą prawną do wspomnianej zmiany jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014, poz.121 z późn.zm) oraz zmiana Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - w art 27 ust.1 (Dz.U.2015 poz.859).

« poprzednie następne »
 
c


Helios
pomoc społeczna
Kalipso
wywiady środowiskowe
Amazis
świadczenia rodzinne
Izyda
świadczenia wychowawcze
Cheops
dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Tales
pomoc materialna dla uczniów
Nemezis
fundusz alimentacyjny
Selene
wspieranie rodziny
dystrybutorzy
kontakt
  Jesteś w dziale » AKTUALNOŚCI

cennik
g  
 
 
 
 
  aktualności    |   Helios - pomoc społeczna    |   Amazis - świadczenia rodzinne    |   Cheops - dodatki mieszkaniowe i energetyczne    |   Nemezis - fundusz alimentacyjny    |   Selene - wspieranie rodziny    |   Tales - pomoc materialna dla uczniów    |   Izyda - świadczenia wychowawcze    |   Kalipso - wywiady środowiskowe    |   dystrybutorzy    |